História inštruktorov Krav Maga od Eyala Yanilov

máj 29, 2017 | Blog

Niečo z histórie o inštruktoroch od samého Eyala. Ako to bolo, ako to je a ako by to mohlo pokračovať. Stojí za prčítanie.

Tvrdý tréning a cesta ako sa stať inštruktorom KMG

V nasledujúcom článku píše Eyal Yanilov o histórii inštruktorstva Krav Magy a vyjadruje sa tiež k inštruktorským kurzom v súčasnosti. 

ZAČIATOK A IDF

Ako vyučovať Krav Magu (KM) je súčasťou nášho integrovaného systému. Ak by sa to učilo iným spôsobom, nebolo by to to isté. Od jej počiatkov v Izraelských obranných silách až dodnes, musíme vyvíjať obrovské úsilie a aktivitu v rámci výučby inštruktorov na najvyšších úrovniach. Prečo? Je to jednoduchá otázka života a smrti. Nie je to o peniazoch, sláve, medailách na Olympiáde a ani o kráse a extravagancii pohybu a techniky. Je to o prevencii, de-eskalácii, prežití, víťazstve v konflikte a násilnej konfrontácii. Je to o zvládaní stresu a vykonaní správnych rozhodnutí v správny čas.

V Krav Mage, od dôb Imiho, stále vynikáme v zapracovaní našich znalostí a skúseností do intenzívnych a ucelených kurzov. Taktiež rapídne meníme schopnosti našich cvičencov a kandidátov na inštruktorstvo.

Počiatky prípravy KM inštruktorov boli v Izraelských obranných silách, pri učení mladých regrútov, ktorí prišli priamo zo strednej školy. Približne pred 20 rokmi sme začali systém vo veľkom rozširovať do rozličných krajín po celom svete, kde sme museli vzdelávať skúsených bojovníkov a „konvertovať“ ich na inštruktorov KM. Dnes po celom svete trénujeme a pripravujeme KMG cvičencov, aby sa stali výnimočnými inštruktormi. Táto úloha však prešla rôznymi cestami a bola úžasnou „jazdou“. Ďalej budem písať o hlavných miľníkoch tejto „jazdy“.

V počiatkoch KM sa rozličné jednotky Izraelských obranných síl učili Krav Magu u kondičných trénerov, ktorí absolvovali približne týždeň Krav Magy, čo ich oprávnilo trénovať ich jednotky základy vojenskej KM. V prípravnej bojovej škole IDF, tím inštruktorov pod dohľadom Imiho (zakladateľ KM) učil vyššie techniky elitné vojenské jednotky IDF. V neskoršej fáze bol zostavený kurz, ktorý mal vyformovať inštruktorov vojenskej Krav Magy. Spočiatku to bol dvojtýždenný kurz, no neskôr narástol až na 5 týždňov. Vyučovaný materiál bol špecializovaný a prispôsobený na riešenie problémov, situácii a incidentov, ktorým môže vojak čeliť počas rôznych úloh.

Podľa IDF kandidát na inštruktora nemá mať žiadne znalosti KM ani bojových umení a mal by byť materiál naučený od piky. Počas praxe sa však veliteľ oddelenia KM pokúšal prijímať na kurz aj kandidátov s bojovými skúsenosťami. Počas ďalších rokov IDF viedla aj kurzy pre vojakov-učiteľov, ktorí učili základy KM v rámci vzdelávacieho systému.

V KMG, s našim jedinečným prístupom a metódami, je spôsob, ktorým učíme KM, súčasťou celého systému. Je jedinečný a progresívny. Teraz máme integrovaný systém, ktorý sa zameriava na techniky, taktiky, mentálny a fyzický tréning. Jeho pôvod a základ je prirodzene tým, čo robil Imi v počiatkoch v rámci armády, no so zmenami a vylepšeniami, ktoré spravil počas prvých 15 rokov učenia v civilnej sfére (od roku 1964). Neskôr sme spoločne pridali ďalšie veci, a ďalšie úpravy boli vykonané po tom čo zomrel. Boli obdobia, kedy sme značne prerobili systém, no väčšinou prebieha jeho konštantný vývoj.

PRVÉ KURZY CIVILNÝCH INŠTRUKTOROV

Prvé 3 inštruktorské kurzy v civilnom sektore v Izraeli boli vedené Imim. Kurzy boli pod záštitou Izraelského ministerstva školstva prostredníctvom jeho oddelenia pre šport a certifikovanie bolo oficiálne na celonárodnej úrovni. Ja som sa zúčastnil posledných dvoch kurzov, v lete 1975 (2 týždne, asistent inštruktora) a v lete 1976 (3 týždne, úplný inštruktor). Všetci účastníci boli študentmi Imiho. Kritériami boli minimálny vek 16 rokov (!!!) a počiatočný level v Krav Mage (vtedy to boli opasky a boli získavané po 2-4 rokoch tréningu). Obsahom inštruktorského kurzu bolo zameranie sa na vyučovanie základov KM. V tých rokoch nebola KM ešte systémom. Preto sme cvičili techniky a ako ich učiť v úplne základnej forme. Napríklad – keď Imi učil ako vykonať rozcvičku, mali sme sa naučiť 5 rôznych rozcvičiek, jednu za druhou od 5 rôznych členov kurzu. Zopakovali sme si určený level a potom sme učili niektoré z jeho techník. Lekcie boli veľmi skromné a teória bola vo veľmi malom množstve. Celý kurz sa zameriaval na sebaobranné techniky KM.

80-TE ROKY

Od začiatku až po koniec 80-tych rokov sme mali niekoľko inštruktorských kurzov. Viedol som väčšinu z nich, vrátane prvých dvoch kurzov, ktoré mali aj amerických účastníkov. Prvý z týchto kurzov (v roku 1984) bol v tých časoch aj najväčším (okolo 30 účastníkov). Jeho účastníci mali širokú škálu technických levelov a stupňov vrátane 8 amerických študentov; vďaka tomu to bola veľká zábava a zároveň aj veľká výzva. Predstavte si, Američania neovládali hebrejčinu a Izraelčania ma nenechali učiť v angličtine; vek sa pohyboval medzi 16 a 30 rokov, od študentov stredných škôl až po ženatých mužov s deťmi. Niektorí ľudia trénovali niekoľko rokov pod tútorstvom rozličných inštruktorov z Izraela a USA, ktorí kládli rôzny dôraz a vycvičili ich na rôzne úrovne. Väčšina ľudí bola na internátoch a mali sme 3 tréningy denne. Ráno 4 hodiny, poobede 4 hodiny a keďže som chcel toho odovzdať viac, pridal som 2 hodiny tréningu v noci, od 8 do 10 hodiny. Imi vždy hovorieval, že toto bol najkomplexnejší kurz, ktorý kedy videl. Po 3 týždňoch všetci absolvovali kurz okrem 5 účastníkov, ktorí získali certifikát asistenta inštruktora.

Inštruktorský kurz vtedy trval približne 140 hodín. Bol podobný tým, ktoré robil Imi predchádzajúce roky. Každopádne teória v týchto kurzoch bola jednoznačne kompaktnejšia v porovnaní s tými v 70-tych rokoch. Koncom 80-tych rokov sme mali KM ako systém techník a kurzy začali byť viac metodologické a štruktúrované podobne ako sú tie dnešné. Boli už navrhnuté pre tých, ktorí už trénovali Krav Magu niekoľko rokov.

ROZŠIROVANIE KRAV MAGY VO SVETE

V rokoch, ktoré nasledovali, som bol v pozícii, aby som udával tón vo formovaní, vývoji a rozširovaní systému a s tým aj spôsob ako vychovávať inštruktorov. Keď som sa začal usilovať o rozširovanie Krav Magy mimo Izrael (do Európy uprostred 90-tych rokov; do Austrálie a Juhovýchodnej Ázie po roku 2000), bolo treba v základoch zmeniť inštruktorský kurz a prístup.

Rozhodol som sa získať skvelých ľudí, aby sa stali súčasťou tohto všetkého. Nemali skúsenosti s Krav Magou, avšak väčšina z nich mala široké skúsenosti v rozličných bojových umeniach. Vo väčšine krajinách bol priemerný vek nad 30 rokov, väčšinou s 10 až 15 ročnými skúsenosťami. Mnohí už boli inštruktormi v rôznych štýloch, mali čierne pásy a viedli svoje vlastné kluby. Niektorí z účastníkov aj národnými, európskymi, alebo dokonca aj svetovými šampiónmi v ich bojových umeniach. Vtedajšie výzvy boli úplne odlišné od tých, ktoré som mal na izraelských kurzoch. Napriek tomu nebolo ťažké ich do KM začleniť, kvôli jej charakteru ako moderného, praktického, efektívneho a integrovaného systému. Skúsení ľudia ihneď videli kvalitu a benefity môjho učenia.

V prvých otvorených seminároch, ktoré som robil v každej novej krajine, boli veľmi dobré odozvy, pričom mnohí skúsení ľudia chceli získať znalosti a chceli sa stať inštruktormi KM. Často som od nich počul, že keď sa prvý krát oboznámili s KM na mojich seminároch, pomysleli si, že toto je presne to, čo hľadali, keď začínali s bojovými umeniami 10, 15 alebo 20 rokov dozadu.

STAŤ SA KMG INŠTRUKTOROM

Cesta ku KMG inštruktorovi nie je zrovna ľahká, ale ani extrémne ťažká. V prvom rade musíte mať skúsenosti, či už v bojových umeniach, ktoré vám dali dobré základy v úderoch, kopoch a príslušných pohyboch, alebo niekoľko rokov tréningu KM. Materiál, ktorý pokrýva GIC je obsiahly. Je tam teória, prax, techniky, taktiky, tréningové metódy a mnoho iného. Ideme však ešte ďalej a objasňujeme rozličné techniky a spôsob ako ich učiť; sú tam prezentované jedinečné spôsoby učenia, inštruovania a trénovania; účastníci sa naučia ako naplánovať a podať zaujímavú a konštruktívnu lekciu, ako učiť nové techniky a opakujú si tie, ktoré sa už naučili predtým; spôsob ako odovzdať vedomosti je jedna vec, ďalšia je ako viesť, kontrolovať, opravovať a zvládať malé a veľké skupiny cvičencov; odpovedať na rozličné druhy otázok je umenie samo o sebe. Ďalšou dôležitou záležitosťou je ako odovzdať zásady KMG – Krav Maga je systém, ale taktiež zbraň a mala by byť používaná korektne. Ak sa inštruktor nezameriava na zásady – kedy a ako ju použiť, mohli by sme vzdelávať agresívnych, nebezpečných ľudí, ktorým chýba sebakontrola a spôsobia pravdepodobne zbytočnú škodu ostatným a vystavia samých seba do veľkého rizika, vrátane možnej väzby.

KMG GENERAL INSTRUCTORS COURSE (GIC)

Dnes je GIC – General Instructors Course (Všeobecný inštruktorský kurz) – dlhý 180 hodín a zvyčajne je rozložený do 23-24 dní. Spočiatku sme to nazývali CIC, Civilian Intructors Course (Kurz pre civilných inštruktorov). Ale jeho dôležitosť a význam jeho opodstatnenia je tak vysoký, že sme neskôr zmenili názov na GIC. Tento kurz sa stále zameriava predovšetkým na sebaobrannú sekciu KMG.

Najskôr som dával tieto kurzy do jedného segmentu, bez prestávok. Ľudia prišli na mesiac; trénovali 6 dní týždenne počas 4 týždňov. Bola to dobrá skúsenosť, no skôr ťažká pre telo a myseľ a obtiažne bolo tiež pre väčšinu si zariadiť čas do jedného segmentu. Bolo treba zmenu a preto som začal poskytovať GIC do 2-3 sekcií v závislosti na krajine a možnostiach účastníkov. Takýmto spôsobom to teraz funguje vo väčšine našich sekciách.

Účastníci majú absolvovať kurz minimálne s technický stupňom G1. Majú prejsť skúškami vyučovania techník a vedenia tréningov. Aby kandidát prešiel musí mať minimálnu úspešnosť v učení 70% a v rámci techník 80%. Väčšina ľudí tento kurz absolvuje, avšak očakávame, že 10-15% účastníkov nedosiahne požadovanú úroveň, a tak prejdú ďalšími tréningovými jednotkami, (časti GIC, bez ďalšieho platenia) až kým neuspejú.

V súčasnosti veľmi často GIC nevyučujem, no moja práva ruka, členovia Global and International Team (GIT) áno. Prirodzene robím všetko, čo môžem aby som ich kontroloval a pracoval s nimi, takže kurzy budú na najvyššej úrovni. V hebrejčine je biblické úslovie „človek nezávidí svojmu synovi alebo študentovi“. Preto pracujem na tom, aby som spravil GIT inštruktorov lepších ako ja.

ROZŠIROVANIE VEDOMOSTÍ INŠTRUKTOROV A ZVYŠOVANIE ICH ÚROVNE

GIC je iba prvým skokom na ceste stať sa excelentným KMG inštruktorom. Curriculum a piliere KMG sú rozdelené do 3 sektorov – sebaobrana (na to sa zameriava GIC); bojové zručnosti a taktiky; a ochrana 3. osoby (a VIP). Postupnosť je jasná. Potom ako človek absolvuje GIC, mal by si spraviť ďalšie inštruktorské kurzy pre ostatné dva sektory. CFIC – Combat and Fighting Instructors Course, ako názov napovedá, sa zameriava na vzdelávanie našich inštruktorov v oblastiach bojových schopností a taktík. Zameriava sa taktiež na príslušné mentálne a fyzické tréningové metódy, ako napríklad: ako trénovať a zvládnuť tento jedinečný materiál, ako predísť zraneniam počas využívania progresívnych tréningových metód a mnoho iného.

Ďalší inštruktorský kurz na ochranu 3. osoby sa nazýva VIPIC. Hlavnými sú tu techniky a taktiky, mentálne sústredenie a fyzické schopnosti. Tieto schopnosti smerujú k tomu ako brániť, ochraňovať, odviezť a zaistiť VIP, rodinného člena alebo priateľa, kolegu alebo zamestnávateľa; rovnako ako aj člena rovnakej vojenskej alebo policajnej jednotky, alebo proste neznámu osobu, ktorá je obeťou agresívneho a nebezpečného útoku.

Ak ste sa dali na cestu stať sa KMG inštruktorom, tak vám gratulujem. Je to výborná cesta, aby sa z vás stala lepšia osobnosť a líder. Stane sa z vás človek, ktorý pomáha ľuďom a dáva im znalosti, schopnosti a skúsenosti, ktoré im pomôžu si v živote dávať viac pozor, mať odvahu a sebadôveru a celkovo im zlepšia kvalitu života. No stále, aj keď k vám mnoho ľudí vzhliada, nezabudnite byť veľmi skromný, nápomocný, empatický a využívajte znalosti a autoritu, ktoré ste od nás získali iba na konanie dobra.

Prajem vám KOL TUV (všetko dobré) a úspech na všetkých cestách životom

Váš,

Eyal