NKMC gym

KRAV MAGA

Doménou NKMC je veľmi úzke prepojenie bojového systému Krav Maga a športového tréningu na zlepšovanie fyzických a aj psychických schopností každého jednotlivca, ktorý u nás trénuje. Hľavným predstaviteľom NKMC je PaedDr. Branislav Križák, diplomovaný tréner úpolových športov a dlhoročný člen a inštruktor ozbrojených zložiek MV SR v oblasti telesnej a streleckej prípravy.

3

Univerzálna a účinná

trénuj v NKMC a zmeň svoj pohľad na sebaobranu a na samotný telesný rozvoj

3

Slovenské korene

Zakladateľ Imrich Lichtenfeld a jeho otec Samuel boli vrcholoví športovci tej doby. Plávanie, gymnastika, zápasenie a box. Obaja verili v silu a potrebu fyzického rozvoja

3

Neustále sa vyvíja

nie je to uzatvorený systém, neustále sa vyvíja a netrpí na tradíciách

tréningy krav maga

KRAV MAGA
Základná skupina, ktorej trénermi sú Branislav Križák a Dominika Petrovičová. V skupine vyučujeme základy krav maga, základy boja, základy získavania zručností v oblasti sebaobrany.

KRAV MAGA COMBAT
Pokročilejšia skupina, kde základy už musia byť zvládnuté (pády, úderové a kopacie techniky, hody a strhy, základné obrany proti nožu a strelnej zbrani)

KRAV MAGA ZAČIATOČNÍK
Tréningy so zameraním na získanie základov a následné zaradenie do tréningovej skupiny. Uvedená skupina sa otvára vždy v určenom termíne, ktorý vopred zverejňujeme.

Skupina pre dospelých

Tréningové skupiny pre mužov a ženy od začiatočníkov až po pokročilých.

}

Rozvrh tréningov

Pon a Str: 17:30 do 19:00 | krav maga
Ut a Št: 17:30 do 19:00 | krav maga combat
Ut a Št: 6:45 do 8:00 | krav maga combat

Krav Maga ženy

Zameranie na ženskú sebaobranu a situácie ku tomu patriace. Inštruktorkou je samozrejme žena, ktorá sa na uvedený tréning špecializuje.
}

Rozvrh tréningov

Ut a Št: 17:30 do 19:00

Krav Maga pre deti (7 – 10 rokov)

Tréning so zameraním na rozvoj koordinačných, ale aj kondičných schopností detí prostriedkami úpolov a krav maga cvičení, ktoré zabezpečujú postupné osvojovanie sebaobranných činností. Veľký dôraz dávame na vzdelanie inštruktora v tomto smere.
}

Rozvrh tréningov

Pon a Str: 16:00 do 17:15

Krav Maga pre dorast (11 - 17 rokov)

Kopy, údery, techniky krav maga, základy športového tréningu, rozvoj vôľových vlastností a sebavedomia. Veríme, že v tejto skupine vytvárame budúcich kvalitných krav maga inštruktorov.
}

Rozvrh tréningov

Ut a Št: 16:00 do 17:30

Ako to funguje?

V prípade záujimu o tréning je prvým krokom zaradenie do skupiny – začiatočník, krav maga, krav maga combat.
V skupine začiatočník sa venujeme základom a prípravou na prestup ku krav maga a krav maga combat, kde musia byť zvládnuté základy ako údery, kopy, pády, základná taktika krav maga a samozrejme zlepšenie fyzickej pripravenosti.

=

Základný krok

prvý krok je zvládnutie základov. Získať zručnosti, vedomosti a prehľad o našich tréningoch. Ak k tomu pridáš aj technický stupeň, je čisto na tebe. Po získaní uvedených základov sa môžeš zaradiť do skupiny, ktorá ti najviac vyhovuje a ktorej sa chceš zdokonaľovať.

=

Branislav Križák - tréner

Tréningy krav maga prebiehajú pod vedením Branislava Križáka a jeho tímu a sú zamerané na naučenie a zdokonalenie techniky, zlepšenie kondície a celkovej telesnej výkonnosti. Taktiež vytvárame priestor na tréningy combat krav maga, ktorej sa Branislav Križák neustále venuje a ktorá je zameraná primárne na boj a nie na sebaobranu, aj keď táto hranica je veľmi tenká.

Kedy najbližšie začína kurz a aká je cena?

Cenník:

13,00€

Jednorázový vstup

Pre každého.

75,00€

Zmiešané skupina

Predplatné na mesiac.
Posilňovňa v cene.

55,00€

Ženská Krav Maga

Predplatné na mesiac.

55,00€

Deti a dorast

Predplatné na mesiac.