KRAV MAGA v IDF (Izraelská armáda)

nov 3, 2017 | Blog

Krav Maga, jej delenie, členenie a kopec informácii od Ilyu Dunského, Expert 4, ktoré nabral ako člen a inštruktor IDF.

Tréning Krav Maga v IDF (Izraelské obranné zložky)

Ilya Dunsky (level Expert 4)

V súčasnosti je tréning Krav Maga v IDF rozdelený do troch sekcií:

 • Sebaobrana
 • Combat a fighting
 • Ochrana tretej strany (VIP)

Cieľ v každej zo sekcií je odlišný a niekedy si môžu vzájomne odporovať:

 • – Hlavným cieľom v sebaobrane je: ak je to možné, nebojujte
 • – Cieľom v bitke a v boji (combat a fighting) je spôsobiť maximálnu škodu svojmu oponentovi za čo najkratší čas
 • – Cieľom v rámci ochrany tretej strany je ochrániť tretiu stranu aj za cenu toho, že budem sám    zranený.

Práve z týchto dôvodov musí najskôr inštruktor rozhodnúť aké sú ciele jeho študentov, aby bol schopný zvoliť vhodnú tréningovú metódu.

Tento článok bude pojednávať o tréningu krav magy v Izraelských obranných zložkách. Cieľom vojakov je spôsobiť najväčšiu škodu za minimálny čas a úlohou inštruktora je ich to naučiť!

Prečo o tomto píšem? Nie je to tak dávno keď som slúžil 6 rokov v IDF ako inštruktor KM v dvoch jednotkách:

Veliteľ IDF Krav maga inštruktorského kurzu „Inštitútu Wingate“

V jednotke „Lotar“ (protiteroristická škola IDF) ako hlava sekcie Krav Maga s poverením trénovať krav maga špeciálne jednotky

Jeden zo štyroch hlavných pilierov krav maga je bojovník samotný.

Vojak v armáde musí brániť (ako súčasť jeho povinnosti) existenciu svojej krajiny a jej nezávislosť. Musí zabrániť nepriateľom v narušení spôsobu života obyvateľov žijúcich v jeho krajine. K tomu aby bol vojak schopný splniť svoju úlohu musí sa držať troch súčastí:

Hodnoty – chcieť brániť svoju krajinu a ľudí

Zbrane – nástroje, ktoré mu pomôžu bojovať

Bojaschopnosť – fyzická a mentálna pripravenosť k boju

V závislosti od jednotky, v ktorej vojak slúži a v závislosti od jeho misie dostane k nej príslušné zbrane: bojové lietadlo, tank, útočnú pušku, pištoľ, nôž, atď…

Krav Maga je jednou z najbežnejších zbraní prístupných vojakom. Napríklad, nie je vždy možné použiť strelnú zbraň ako strelnú zbraň. Sú situácie, kde je to nemožné, ako napr. keď je vojak v problematickej oblasti čerpacej stanice, alebo v oblasti preplnenej ľuďmi, keď sa mu zasekne zbraň a keď nie je v práve strieľať alebo využiť smrtiacu silu, ako napr. keď je treba osobu zaistiť a nie ju eliminovať. V týchto situáciách musí vojak použiť svoju tajnú zbraň – Krav Magu!

Tréning Krav Magy nevyhnutne zvyšuje sebaistotu a profesionalitu vojaka. Strelec, ktorý nie je špecializovaný v sebaobrane bude plne závislý od svojej strelnej zbrane, kým Krav Maga túto závislosť znižuje a dáva mu zmysel pre sebaistotu tým, že zmení jeho telo na smrteľnú zbraň. Tým pádom je veľmi dôležité pre strelca, aby trénoval krav magu.

Tréning Krav Maga trénuje vojakov v 4 úrovniach:

 • Fyzická
 • Technická
 • Mentálná
 • Taktická

Je veľmi dôležité postupom času budovať a vylepšovať každú z týchto úrovní. Dobrý vojak musí byť vysoko skúsený v každej z nich. Je to otázka života a smrti. Ak je vojak slabý v jednej z týchto úrovní, môže sa to v reálnej bojovej situácii ukázať ako fatálne!

Budovanie bojovej jednotky v armáde je budované v 4 krokoch:

 • Úroveň vojaka – plniť príkazy rýchlo a precízne
 • Úroveň bojovníka – nadobudnutie smrteľných techník.
 • Úroveň jednotky – skupina bojovníkov konajúca spoločne
 • Úroveň „cieľa“ – závisí od konkrétnej jednotky

Tréning Krav Maga musí asistovať a podporovať každú z týchto úrovní. V závislosti od jednotky môže každý krok zabrať iné množstvo času, od dní až po mesiace, v závislosti od potrieb jednotky. V špeciálnej jednotke je každý krok taktiež selektívnym stupňom a vojak, ktorý to nevykonáva dostatočne dobre nebude súčasťou jednotky.

preklad: Jakub Rumanovský