Akcie

Akreditovaný kurz - Kondičný tréner I.

Termín konania 18.10.2019 17:00 - 20.10.2019 17:00
Akreditovaný kurz - Kondičný tréner I.

v spolupráci so Slovenským zväzom vzpierania, organizujeme kurz kondičného trénera.

Kurz bude vedený pod najlepšími odborníkmi v oblasti telesnej prípravy. 

Hlavnými lektormi sú:

prof. Eugen Laczó (FTVŠ UK) - atletika a kondičná príprava 

PaedDr. Dušan Vavrovič - regenerácia 

Mgr. Jozef Lohyňa - kondičná príprava a jej rozvoj za pomoci cvičení zápasenia 

MUDr. Ernest Zachar   - výživa a jej význam pre kondičnú prípravu 

Ing. Štefan Korpa  - Zväz vzpierania 


Náplňou kurzu nebudú len prednášky, ale aj cvičenia pod dohľadom uvedených školiteľov:

- technika drepu

- technika trhu

- technika nadhodu

- atletické cvičenia na rozvoj kondície

- zápasnícke cvičenia na rozvoj kondície

Cena kurzu: 230 eur

Trvanie kurzu: 2 x 3 dni (záujemca musí mať vykonanú skúšku zo všeobecnej časti. Pokiaľ nemá, tak možný termín je 

11-13.10.2019 na FTVŠ UK - https://forms.gle/n8g1pAwatJJexfCw7) 


Špecializovaná časť: 

I. časť:  18-20.10.2019 

piatok - praktické cvičenie - veľká činka

sobota - prednášky a  praktické civčenia

nedeľa - prednášky a praktické cvičenia 

II. časť: 8-10.11.2019

piatok - praktické cvičenia - veľká činka

sobota - prednášky a praktické cvičenia

nedeľa - skúšky 


Miesto: NKMC, Vietnamská 43, Bratislava

Termín: október - november 2019 (viď viššie)

POZOR: v prípade, že nemáte všeobecnú časť kurzu, tak ju treba zabezpečiť, aby mohol byť vydaný platný certifikát. 

Absolvent kurzu získa najnižšiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín Európskej únie. Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý dosiahol zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni rekreačného športu so záujemcami všetkých vekových kategórií. Kurz je akreditovaný ministerstvom školstva SR.


Viacej informácií a prihlasovanie: branislav.krizak@nkmc.sk Páčil sa Vám článok?